Predstavitev

KOVINOPLASTIKA BERGANT s.p. je bila ustanovljena leta 1995, v začetku kot dopolnilna dejavnost, od 2000 pa kot redna dejavnost s polno zaposlitvijo. Od leta 2002 smo v podjetje vključeni tudi drugi družinski člani. Od leta 2011 delamo kot družba z omejeno odgovornostjo – KOVINOPLASTIKA BERGANT d.o.o.

V podjetju ves čas v skladu z zmožnostmi skrbimo in dopolnjujemo prostorske površine. Trenutno delamo na cca 800 kvadratnih metrih v dvo ali tro-izmenskem delovnem času.

V podjetju obratujemo s sodobnimi računalniško vodenimi stroji za brizganje plastike do 300 T zapiralnega pritiska, z vso potrebno periferijo strojev. Brizgamo plastične dele za avtoindustrijo, elektromotorje, kompresorje, belo tehniko, elektroindustrijo, embalažo in druge proizvode do 900g teže.

Zavedamo se, da z nenehnim posodabljanjem strojnega parka zagotavljamo konstanten tehnološki razvoj podjetja.

Svoje delo opravljamo kakovostno in v predvidenih rokih, kar se vidi tudi po prepoznanem zadovoljstvu naših odjemalcev.

Poleg strokovnosti in izkušenj našega osebja, ki zagotavljajo visoko kakovost naših izdelkov in storitev, zagotavljamo tudi hitre odzivne čase, zahtevano natančnost in prilagodljivost zahtevam strank.

Prisegamo na timsko delo zaposlenih, sodelovanje in korektnost. Na tak način izkoriščamo naše prednosti za nadaljnjo rast in razvoj ter zagotavljamo nenehno izboljševanje naših storitev.

Ker je naša vizija postati prepoznavno podjetje na domačem trgu, imamo z namenom doseganja najboljšega za naše odjemalce, v podjetju vzpostavljen nam lasten sistem vodenja kakovosti, ki je zgrajen po zahtevah ISO 9001:2015. Tega nadziramo in stalno izboljšujemo glede na vse prepoznane zahteve kakovosti, zahteve odjemalcev in drugih zainteresiranih strani, predvsem pa v skladu z vsemi zahtevami proizvodov samih.

Naši največji kupci s katerimi redno sodelujemo so Polycom d.o.o., Domel d.o.o. in Bosch Rexroth d.o.o..